REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR HANINGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies samt följande regler och föreskrifter:

 

 

  1. LOKALA REGLER

Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee. 

  

  1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan.

 

All förtäring av alkohol på banan är förbjudet.

 

  1. Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen av personal från kansliet.

 

  1. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

  1. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

 

  1. Grupp som har spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

 

  1. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

 

  1. Vid sällskapsspelär det tillåtet att ta en paus efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

 

  1. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att slå ett slag på hål gul 1 när det finns personer eller fordon på vägen som passerar hålet.

 

  1. Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalenp innan slaget slås.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.