Kategorilag

Mål för kategorilagen 2018

  • Öka antalet aktiva med 5 %
  • Vinnarscoren på kategori KM har blivit lägre än förgående år
  • Starta utbyte med ett annat distrikt

 


 


Kategorilag 2018

I klubben finns för närvarande kategorilagen D30, D50, D60, D70, H30, H40, H50, H60, H70 och H80.
På denna sida kan du läsa det som är gemensamt för samtliga kategorilag. För varje lag finns egna sidor (se vänstermenyn) där du kan bland annat kan läsa om respektive lags tränings- och tävlingstillfällen.

Verksamhetsplan 2018
Läs om verksamhetsplanen längst ner på sidan.

Kunskapsstege 2018
Kunskapsstege, här kan ni läsa om vilka moment som vi kommer att gå igenom under golfträningen 2017, läs mer längst ner på sidan.

Tävling 2018
Nu finns tävlingsprogrammet med datum och divisions indelning på www.sgdf.se