Junior/Minior Läger 2020

Juniorläger:

Sommarläger för alla mellan 12-19 år på Haninge Golfklubb.

Lägret pågår mellan den 22.24 juni. Samtliga dagar mellan kl 9-15.

Pris:  1800 kr 

Lunch ingår. 

Anmäl dig via mail till: lars.bjurstrom@pgasweden.com

OBS! uppge namn med personnummer plus 4 sista siffrorna, adress, ålder, telefonnummer och en email adress för kontakt.'

 

Miniorläger

Sommarläger för alla mellan 7-12 år på Haninge Golfklubb.

Lägret pågår mellan den 15-17 juni. Samtliga dagar mellan kl 9-15.

Pris: 1500 kr 

Lunch ingår. 

Anmäl dig via mail till: lars.bjurstrom@pgasweden.com

OBS! uppge namn med personnummer plus 4 sista siffrorna, adress, ålder, telefonnummer och en email adress för kontakt.