Klubben

Haninge Golfklubb bildades 1983. Under 1984-85 byggdes en 18-håls mästerskapsbana med Jan Sederholm som arkitekt. Dessutom byggdes en korthålsbana om 9 hål. 1991 kompletterades anläggningen med ytterligare 9 hål ritade av Carl-Edvard Montgomery. De första 18 hålen utgörs av både skogshål och hål som sträcker ut i ett böljande och lummigt parklandskap medan de senare 9 hålen ligger i ett öppet landskap med spännande greenområden. En hel del vattenhinder i form av dammar och diken finns på strategiska ställen.

Kontinuitet: Klubben har kontinuerligt jobbt med att förbättra banan och 2007 till 2009 justerades hinder (bunker, vatten) och landningsområden för att få en bana som spelstrategiskt stämmer överens med dagens utrustning och spelare.

Slingväxling: Våra tre 9-hålsslingor nyttjas idag på så sätt att två slingor utgör 18-hålsbana medan den tredje fungerar som 9-hålsbana. Slingorna växlas veckovis så att alla tre slingorna ingår i 18-hålsbanan i samma utsträckning. På 18-hålsbanan gäller tidbokning medan bollränna alltid gäller på 9-hålsbanan.

Träningsområden: Förutom vår korthålsbana är vi mycket väl försedda med träningsutrymmen. Självklart har vi en stor drivingrange med ett 30-tal utslagsplatser, men vi har också tre puttinggreener, två övningsgreener för korta och långa inspel samt ett stort övningsområde för chip-träning med egna bollar. Två övningsbunkrar finns också.

Tävlingar på Haninge Golfklubb: Klubben engagerade sig tidigt som arrangör av tävlingar på nationell och internationell nivå och då främst på damsidan. 1988-89 stog Haninge Golfklubb som arrangör av IBM Ladies Open på den Svenska Damtouren och 1990 togs steget upp på damernas Europatour. Under 1990-talets sju första år spelades IBM Ladies Open, sedermera Trygg Hansa Ladies Open, på vår bana som därmed har fått uppleva spelare som Liselotte Neuman, Laura Davies, Helen Alfredsson, Annika Sörenstam m fl. Vårt senaste arrangemang var det svenska PGA-mästerskapet för såväl damer som herrar 1999.

Historiska marker: Även om klubben är ung befinner vi oss i en miljö med anor som sträcker sig bakåt till början av 1300-talet då "Arestad" var säte för Tyska Orden som kämpade mot de hedniska preussarna för att utbreda och försvara kristendomen. Den historiskt mest kända händelsen på Årsta inträffade 1621 då Gustaf II Adolf mönstrade den svenska hären på Årsta ängar inför avfärden till Livland och så småningom slaget vid Lutzen.

Årsta slott: Nuvarande Årsta slott uppfördes vid mitten av 1600-talet av friherren Claes Hansson Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter Natt och Dag. År 1805 köptes Årsta av brukspatron Carl Fredrik Bremer för att bli familjens sommarställe! Hans dotter Fredrika tillbringade sin ungdoms somrar på Årsta och här utförde hon en stor del av sitt författarskap. Fredrika Bremer dog på Årsta slott på nyårsaftonen 1865.