Kommittéer

Haninge Golfklubb är en aktiv idrottsförening med en väl fungerande föreningsverksamhet. Detta är givetvis ytterligt viktigt för att få alla delar på en golfklubb levande. Den idiella komitteeverksamheten är fundamentet för den trivsamma och gemytliga stämning som genomsyrar Haninge Golfklubb.

Välkommen in i verksamheten och sätt din prägel på Haninge Golfklubb.

Specifik information gällande de olika komitteerna finner du till vänster.