Styrelse

Karl-Eric Larsson

Ordförande/Miljö

Anders Westerling

Ledamot/Medlemmar

Gunnar Öster

Suppleant/Sekreterare

My Olsson

Ekonomi/Ekonomi

Sture Fastén

Ledamot/Bana

Urban Bergman

Ledamot - Avtal / Juridik

Robert Noord

Ledamot / Vice ordförande

Pernilla Selander

Ledamot / Idrott

Anna Jansson

Suppleant / Ekonomi

Niklas Manns

Ledamot / Marknad

Göran Granlund

Ordförande valberedning

Bobby Mandl

Valberedningen

Olle Hagström

Valberdningen

Thomas Eriksson

Valberedningen